Projekt „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“

V pátek 20. 10. 2017 a v úterý 24. 10. 2017 absolvovali žáci 7. až 9. ročníku projekt „ Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Hledali jsme podmínky, za kterých se látka stává drogou. Diskutovali jsme nad tím, zda alkohol je a nebo není drogou a jaký vliv má alkohol na fyzickou a psychickou stránku lidského těla. Spojili jsme znalosti z výchovy ke zdraví, matematiky i z běžného života a výsledkem byla hodina plná povídání s paní Janou Škodovou ze sdružení SANANIM z. ú.

Za besedu děkují žáci 8. B