Keramická dílna

Dominantou keramické učebny je keramická pec. Právě v ní se dotvářejí kouzelná dílka i díla našich žáků, právě tam se vyhřívají hrnečky, vázy, mísy, talíře, zvonečky, které se všem tolik líbí.
Šikovné ruce dětí zde mají vše připraveno. Na věšáku u dveří pláště a pracovní oblečení, hned za ním podložky na práci s hlínou, která je uložena podle druhu ve větších uzavřených nádobách.
Pracovní stoly v dílně jsou uspořádány do skupin, aby děti měly prostor k vytváření objemnějších prací. ve speciálně upraveném koutě u okna se učí děti točit na keramickém kruhu. V policích najdou vše potřebné – formy, špachtle, očka, nádoby na šlikr, štětce, glazury a všechny ostatní výtvarné potřeby. V dílně nechybí ani pevný velký stůl na sušení prací před výpalem.