Dotazník pro rodiče

2012

Foto z 19. 1. 2012 ZDE z 20. 1. ZDE

Dotazník pro rodiče: můžete stáhnout ZDE, doma vyplnit a přinést nebo vyplníte ve škole.

Grafomotorická přípravka – informace včetně přihlášky ZDE

2011

Fotky ze zápisu dne 10.2.2011 ZDE a 11.2.2011 ZDE

2010

Zápis do prvních tříd

Jak tento den D pro budoucí prvňáčky probíhal na naší škole? Po celou dobu předškoláky doprovázely pohádkové bytosti, buď namalované nebo i živé. Nejdříve rodiče museli vyplnit nezbytné formality a pak už jen doprovázeli své děti při ,,zkouškách!‘‘
Předškoláci se ukázali jako odborníci na pohádky. Nakreslili princezny, krále nebo i prince, zavázali Sněhurce střevíček, spočítali a navlékli vysypané korále, postavili hrad z kostek, vyprávěli pohádky nebo básničky, poznávali zvířátka v lese a i vyjmenovávali barvy.
Na závěr dostali pamětní list a malou pozornost, kterou pro ně připravili žáci 2.stupně.
Všichni ti, kteří ,,postoupili‘‘ do první třídy, mohou do školy přijít v květnu a v červnu na akci My se školy nebojíme, kde se již seznámí s budoucími spolužáky a se svými budoucími učitelkami.
K zápisu na naší školu přišlo rekordních 104 dětí.
Mgr. Eva Cacková

Fotky ze zápisu dne 4.2.2010 ZDE a 5.2.2010 ZDE

2009
Stalo se tradicí, že se děti alespoň na chvíli přenesou do pohádkového světa. Již při vstupu do školy je vítaly pohádkové postavičky, např. princezny, víly, čarodějnice, ale také draci, čerti, vodníci a mnoho dalších.
Ve třídách budoucí prvňáčky provedly paní učitelky pohádkami O perníkové chaloupce a O veliké řepě. Děti pohádky vyprávěly, kreslily některou z postaviček a té pak pomáhaly řešit různé úkoly. Pracovaly s chutí a dobrou náladou.
Na památku si naši budoucí prvňáčci odnesli drobný dárek a pamětní list.
Učitelky 1. stupně
Fotky ze zápisu dne 15.1.2009 ZDE a 16.1.2009 ZDE

2008

Pohádkový zápis do prvních tříd proběhl na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 ve dnech 17. a 18. ledna 2008.
Budoucí prvňáčci prošli svou první školní zkouškou hrdinsky. Kreslili postavy z pohádek O Sněhurce nebo Zlatovlásce, plnili s postavičkami různé úkoly a o pohádkách si povídali. Domů si odnesli drobný dáreček.
Všichni se na nové prvňáčky těšíme už v květnu, kdy proběhne akce „My se školy nebojíme.“ Děti se dvakrát setkají se svými budoucími spolužáky a učiteli.

Mgr. Světlana Housková

Fotky ze zápisu dne 17. a 18. ledna 2008 ZDE

Co už bylo – 2007

Jak jsem se nebál…

Protože jsem se narodil 15. března 2001, v letošním roce 1. září nastane v mém životě den D. Půjdu do 1. třídy.
Abych se nebál, pozvaly mne a i ostatní děti z mateřských školek paní učitelky do školy na Komenském náměstí už v prosinci. Hráli jsme si na školu. Zpívali jsme koledy a vyráběli malý dárek. V lednu jsem se přišel podívat na Den otevřených dveří. Viděl jsem celou školu –počítačovou učebnu, učebnu fyziky a chemie, v přírodopisu jsem si mohl osahat kostru člověka a s maminkou jsem se podíval, jak se učí můj kamarád Honzík v první třídě – představte si, oni už sám přečetl pohádku!
Na začátku února jsem přišel odpoledne do tělocvičny. Tady jsem cvičil, šplhal, skákal, přelézal, podlézal, klouzal se a tancoval. Moc se mi to líbilo.
8. února jsem přišel k Pohádkovému zápisu do školy. Kreslil jsem postavu z pohádky, počítal Sněhurce trpaslíky, vyprávěl o Karkulce, Smolíčkovi, drakovi a princeznách. Strach jsem neměl, protože už tu školu skoro znám.
Půjdu se tam podívat ještě v květnu na akci s názvem My se školy nebojíme. Vyzkouším si už být ve škole bez rodičů. Něco nového se určitě naučím, v jídelně si zkusím, zda unesu podnos na jídlo a pohraji si s budoucími spolužáky.
A po prázdninách nastane můj DEN.
Budoucí prvňáček ze školy na Komenském náměstí