Den s knihou

Dne 5. dubna  jsme na celém prvním stupni zábavnou formou prezentovali referáty o spisovatelích a komiksu. Byli jsme rozděleni do pěti skupin a měli jsme za úkol během 20 minut seznámit ostatní třídy
se životopisem, dílem a zajímavostmi ze života autorů. Continue reading

Pro Tibet 2019

Městská knihovna Dobříš zprostředkovala ve dnech 26. a 27. března pro žáky osmých a devátých tříd naší školy podnětné dopoledne věnované Festivalu ProTibet 2019. Festival už několik let organizuje obecně prospěšná společnost MOST ProTibet. V rámci Festivalu se žáci seznámili s inspirativními dokumenty Útěk přes Himaláje a Na druhé straně Himaláje, Continue reading

Velikonoční stodola a jarní tradice

Jarní období s sebou nese největší změny v přírodě a přináší nám též nejvýznamnější svátky tohoto období, a to Velikonoce. V pátek 22. března navštívili žáci čtvrtých a pátých ročníků Čechovu stodolu
v Bukové, kde se nachází výstava jarních tradic a velikonočních zvyků. Celou výstavou žáky provedl velmi milý průvodce pan Dorotka, který hravou formou žáky seznámil s velikonočními zvyky, Continue reading

Den otevřených dveří

Dne 21. března se konal Den otevřených dveří. Desítky rodičů s jejich dětmi provázeli po škole žáci
z devátých tříd, kteří si pro návštěvníky připravili zajímavé informace, vyprávěli jim své vlastní zážitky
ze školy, z výletů a odpovídali na otázky. Continue reading

Anglie – čtvrtek

Dnes jsme naši harrypotterovskou školu navštívili naposledy. Loučení s lektory bylo smutné, protože všem studentům se výuka moc líbila a lektoři je moc chválili. Nejen pro jejich slušné chování, ale i pro nasazení a vtip, který byl kořením mnohých hodin. Po poslední hodině žákům vyučující předali certifikáty potvrzující absolvování kurzu a následovalo společné foto. Continue reading

První den jazykového pobytu v Anglii

Po sobotním přejezdu západní Evropy jsme se v časných ranních hodinách nalodili na trajekt a po půl druhé hodině plavby nás přivítal anglicky přístav Dover. Odtud jsme vyrazili do Londýna a kolem osmé hodiny jsme už kráčeli po naplánované trase. Metrem jsme přejeli z North Greenwich na Westminster station, odtud jsme prošli kolem Big Benu, Houses od Parliament, Westminsterského opatství, Continue reading

Video ze ŠVP 1.C (Dolní Dvůr, Krkonoše)

Video naleznete zde.

Hrajeme si na školu I

Dnes jsme si u nás ve škole s předškoláky prvně Hráli na školu. Jaké měly děti vyučovací předměty?
Při hudební výchově si zazpívaly známé písničky ze školky a luštily hudební hádanky. Při tělocviku si protáhly tělo, rozloučily se se zimou a procvičily svoji obratnost. Za svoji výbornou práci byly odměněny. Fotografie naleznete zde. Continue reading

Informace pro rodiče

Vážení rodiče (zákonní zástupci dítěte),
Vaše dítě Vám v těchto dnech přinese domů dotazník, jehož vyhodnocení nám pomůže zkvalitnit naši práci,
a proto Vás prosíme o jeho vyplnění a navrácení třídnímu učiteli 
do 1. 3.2019.

ŠVP – další pozdrav

Videa z bobování naleznete zde,
fotografie z večerního programu zde.

Úspěch v krajském kole soutěže

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“. Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti na skrytá nebezpečí spojená s užíváním internetu a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci a studenti základních a středních škol. Continue reading

LVVZ 7.r. – první pozdrav

Žáci sedmého ročníku posílají první pozdrav z Krkonoš. Hory nás přivítaly deštivým počasím, ale to nám náladu nezkazilo. V neděli dopoledne jsme si formou projektů vysvětlili, jaká pravidla platí na sjezdovce. Diskutovali jsme o tom, jaká skrytá nebezpečí na nás číhají a jak se v případě nouze zachovat. Odpoledne se počasí umoudřilo a my jsme mohli vyrazit na zasněženou sjezdovku. Continue reading

Kritéria pro přijetí (přestup) – 1. a 6. ročník 2019/2020

Kritéria pro přijetí do 1.ročníku 2019-2020 (ke stažení v PDF)
Kritéria – přestup žáků do 6. ročníku -2019-2020 (ke stažení v PDF)

3. místo ve výtvarné soutěži

Žáci 1. stupně naší školy se zúčastnili krajské výtvarné soutěže ” Cestování s prarodiči “. 14.12.2018
si žákyně Viktorie Rosenbaumová ze 3.C převzala na slavnostním předávání cen výhercům výtvarné soutěže cenu za pěkné 3. místo. Velkou radost z výhry si užívala s rodiči na krajském ředitelství policie Středočeského kraje v Praze. Continue reading

Basketbalový turnaj

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se uskutečnilo okresní kolo v basketbale na ZŠ Školní v Příbrami. Naší školu reprezentovalo družstvo dívek ve složení Veronika Beranová, Alžběta Kratochvílová, Adéla Universalová, Adriana Kajgrová, Kateřina Sobotková, Kateřina Králová, Lucie Ema Kubešová, Alena Plíhalová, Vanda Sojková a Eliška Dragounová. Dívky ve skupině narazily na ZŠ Bratří Čapků, kterou porazily 10:2, Continue reading

Krabice od bot

Stejně jako v minulých letech se i letos naše škola zapojila do projektu Krabice od bot. Pokud máte doma hračky, předměty rozvíjející talent, hezké neobnošené oblečení nebo doplňky, vložte je do krabice od bot, zabalte vánočním balicím papírem a opatřete visačkou – pro jak staré dítě (dívku či chlapce) dárek je. Přineste krabici do školy nejpozději 3. prosince. Poté budou krabice rozvezeny do azylových domů v České republice a na Štědrý den udělají velkou radost všem obdarovaným.  Continue reading

Školní časopis

Aktuální číslo školního časopisu naleznete zde (ke stažení v PDF).

Logická olympiáda – výsledky

I tento školní rok se žáci naší školy zapojili do soutěže pořádané Mensou České republiky s názvem Logická olympiáda. Svým pojetím je unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Continue reading

Projekt „ ŠPAČKOŠ“

Nevíte, co s vypsanými tužkami a pastelkami, takzvanými špačky?
Zapojte se s námi do soutěže o nejvíce nasbíraných špačků.
Zbytky tužek a pastelek můžete vhazovat do „Špačkoše“ umístěného ve IV. oddělení ŠD (ranní a konečná ŠD)
do 31. ledna 2019.

Přespolní běh

V úterý 25. září se jako již každoročně na Novém rybníku v Příbrami konaly běžecké závody zvané PŘESPOLNÍ BĚH. I přes nepřízeň počasí všichni žáci předvedli ve svých kategoriích pozoruhodné výkony. Běžcům děkujeme, gratulujeme a těšíme se na příští rok.
Školu reprezentovali: Continue reading

První společný výlet našich prvňáčků

Dne 19. září se žáci prvních tříd vydali na svůj první výlet. Za cíl si zvolili klidné a příjemné prostředí Čechovy stodoly, kde byl pro děti připraven velmi pěkný program. V dílnách si každý namaloval strašidýlko podle své fantazie a každá třída dostala vyřezanou dýni. Dále byly děti pozvány do tajemného království místního skřítka. Continue reading

Plán akcí školy 2018-19

Plán akcí školy 2018-19 naleznete zde (ke stažení v PDF).

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

Slzičky tu včera byly,
stýskalo se jenom chvíli,
dnešek nám nic nezkazí,
sluníčko nás provází. Fotografie naleznete zde.

Kurz dětské jógy

Další informace naleznete zde (ke stažení v PDF)

Nabídka mimoškolních aktivit ve školním roce 2018/2019

– pro žáky 1. stupně (ke stažení v PDF)

– pro žáky 2. stupně (ke stažení v PDF)

Informace školní družiny

Dne 3. září 2018 od 7:30 do 12:00 proběhne zápis do školní družiny pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci neodevzdali přihlášku v červnu či nezaslali e-mailem během letních prázdnin.
Dne 3. září 2018 je zajištěn provoz ŠD od 6:30 do 12:00.

Informace školní jídelny ke stravování ve školním roce 2018/19

Kancelář ŠJ bude přemístěna zpět do zadní části budovy školy (tel. 318 521 226, busikova.L @seznam.cz)
Prodej stravenek na září 2018 bude probíhat od pondělí 27.srpna (7,30 – 14,30).
Každý strávník:

Continue reading

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – Nová Živohošť 2018 – 6. ročník (2018/19)

Další informace naleznete níže (vše ke stažení v PDF): Continue reading

Finanční svoboda – projekt věnovaný finanční gramotnosti

Ve čtvrtek 14. června se  žáci z devátých tříd zúčastnili projektu věnovanému finančnímu plánování. Hlavní cílem bylo seznámení s deskovou hrou Finanční svoboda, ve které se žáci zábavnou formou dozvěděli zajímavé informace o produktech na finančním trhu, zjistili k čemu slouží hypotéka a různé druhy pojištění. A jak sami žáci hru hodnotili? Podívejte se zde, fotografie naleznete zde. Continue reading

Úspěch v recitační soutěži

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos se soutěž konala 11. června a  1. kategorii (1. a 2. ročník) reprezentoval Ludvík Honzálek z II.C, ve 2. kategorii (3. a 4.ročník) recitovala Jitka Kořínková ze III.A a 3. kategorii (5. ročník) Adéla Chroumalová z 5.C. Continue reading